Likwidacja szczurów i myszy

Gniazdo osLikwidacja szczurów i myszy to jedna z flagowych usług naszej firmy. Przeprowadzamy deratyzację w budynkach mieszkalnych, usługowych oraz instytucji publicznych. Pozbywamy się gryzoni z magazynów, hal i zakładów produkcyjnych. Zajmujemy się także monitoringiem gryzoni oraz zabezpieczaniem obiektów przed myszami i szczurami.

Używamy preparatów i urządzeń najwyższej jakości. Podczas wykonywania usługi najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych – minimalizujemy możliwość kontaktu z trucizną. Wszystkie stacje deratyzacyjne rozmieszczane przez naszych pracowników są oznakowane informacją „uwaga trutka” oraz odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem, połknięciem lub spożyciem.

 

Obowiązek zwalczania gryzoni

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciele lub jednostki zarządzające nieruchomościami mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji. Szczegółowe przepisy dotyczące odszczurzania, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia deratyzacji, są zawarte w indywidualnych regulaminach porządkowych każdej gminy.

Obowiązkowa deratyzacja obejmuje najczęściej m.in.: wielorodzinną zabudowę mieszkaniową, sklepy spożywcze, magazyny żywności i płodów rolnych, zakłady przetwórstwa żywnościowego, stacje benzynowe z punktem gastronomicznym, lokale gastronomiczne, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, stołówki, schroniska dla zwierząt, miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej. Warto pamiętać, że za zaniedbanie tego obowiązku grożą kary. Nie jest to martwy przepis – to, czy deratyzacja została przeprowadzona na czas, może sprawdzić np. straż miejska.